STAR WARS GALAXY OF HEROES

SRB Bounty Hunters

HOME   KALENDAR   KUĆA
SLAVNIH
  SITH REJD   GILD TOKENI   TERRITORY BATTLES   LOGIN   ENG

 

TERRITORY BATTLES

Osnovne informacije Strategija Greške Novi likovi

Informacije koje su date na ovoj stranici nisu ekskluzivne. Preuzete su iz različitih onlajn izvora i prerađene ovde da bi se obezbedila logistička podrška za pripremu igrača u gildu za novu aktivnost. Možete ih i sami guglovati radi pronalaženja poslednjih novosti i apdejtova.

Nedavno je počeo nov tip eventa u kome učestvuje ceo gild. Event je postavljen na gild holotable, odakle mu svi pristupamo.

Territory Battles je trodnevni event koji se sastojati iz 6 faza, svaka po 12 h duga. Nakon svakih 12 h, likovi se resetuju i mogu biti ponovo korišćeni. Prva faza počinje svakog petka u 15:00 po lokalnom vremenu (videćemo da li će ostati tako) u zavisnosti od vremenske zone osnivača i lidera gilda. Nakon isteka 12 h, potrebno je osvojiti barem jednu zvezdicu da bi se moglo napredovati na sledeću teritoriju. U protivnom, moraćemo igrati ponovo istu fazu, što automatski znači da nećemo stići do kraja bitke (faza 6). Ako nemate vremena da se logujete puno puta, u toku dana, možete sve obaviti 30 min pre završetka jedne faze. Dok vi odradite bitke, počeće sledeća faza, pa odmah možete preći na nju.

Territory Battles su lansirane na planeti Hoth eventom koji se zove "Imperial Invasion". Dakle, prve borbe će biti protiv Empire trupa korišćenjem Light Side karaktera. I Dark Side likovi će biti korisni, ali samo uz pasivno učešće. Takođe ćemo koristiti sve tipove brodova. U ovoj borbi ceo gild doprinosi pobedi, slično kao u rejdovima, ali se ovde nismo konkurencija jedni drugima, jer svi dobijaju istu nagradu bez obzira na doprinos. Takođe, jedan igrač neće moći igrati sve bitke, već će biti potrebno strateški rasporediti svoje likove na mapi. Event donosi nove bonuse, nagrade, opremu nivoa XII, šardove novih likova, kao i šardove brodova Millenium Falcon i Kylo Ren's Shuttle. Poseban akcenat će biti stavljen na upotrebu Rebel likova, kao i drugih Light Side likova. Postoji i jedno ograničenje, a to je da igrači nivoa manjeg od 65 neće moći učestvovati.  

Svi u gildu sarađujemo kako bismo "osvojili teritorije" na mapi preko različitih misija koje važe za te teritorije. Prva faza ima jednu teritoriju, druga dve, a ostale po tri teritorije koje se mogu/moraju osvojiti unutar 12 h. Sve misije donose Teritorijalne Poene. Jednom iskorišćene trupe ne mogu se upotrebiti ponovo u okviru iste faze, bilo na drugoj teritoriji, bilo u drugoj misiji u okviru iste teritorije, ali se nakon reseta mogu ponovo koristiti u sledećoj fazi. Zato će se morati strateški odlučiti koje trupe staviti na koju teritoriju na mapi kako bi se dobio maksimalan učinak u vidu Teritorijalnih Poena. Koordinacija unutar gilda je važna da bi se maksimizovao ukupan uspeh gilda, meren u zvezdicama. Mogu se zaraditi do 3 zvezdice po teritoriji, ali je potrebna bar jedna zvezdica da bismo mogli nastaviti dalje.

Strelice na mapi pokazuju kako otključati koju teritoriju.

 

Tipovi akcija

Događaj može pokrenuti samo lider gilda i to na dan kada se event otključa. Kada se jednom pokrene, eventu mogu pristupiti svi ostali igrači iz gilda.

U fazama, u kojima postoji više od jedne teritorije, slabiji igrači se savetuju da se skoncentrišu na jednu teritoriju, što se tiče misija. Na ostale teritorije možete, reda radi, postaviti koju jedinicu. Opšti princip je da se prvo treba skoncentrisati na južne teritorije jer se tamo nalaze važne specijalne misije koje su jedinstvene. Čim se dostigne jedan zvezdica, savet je da se pređe na severniju teritoriju (ako je otključana). Počev od faze 3, najsevernije teritorije su rezervisane samo za brodove. U misijama na tim teritorijama će moći učestvovati i Light Side i Dark Side brodovi.

Da bi se napredovalo, tj. da bi se osvajale zvezdice potrebno je da gild osvoji u zbiru dovoljno Territory Point-a (TP) na svakoj teritoriji. Ovi poeni se dobijaju za postavljanje trupa na neku teritoriju i za igranje određenog tipa misije na toj teritoriji.

Akcije koje vam stoje na raspolaganu su sledeće:

1. Specijalne misije (special missions)

Ukoliko postoje, nije loše da prvo odigrajte specijalne misije. Nema ih na svakoj teritoriji, ni u svakoj od faza, ali one daju posebne nagrade. Čim pokrenete misiju, izbrane trupe će AUTOMATSKI BITI RASPOREĐENE NA TU TERITORIJU. Specijalne misije imaju tri talasa neprijatelja i raspoznaju se po posebnim ikonicama. Iz specijalnih misija i iz borbenih misija NEMA POVLAČENJA. Ako povučete trupe, isto je kao da ste poraženi i svi likovi koje ste iskoristili neće vam više biti na raspolaganju. Ne znam zbog čega postoji opcija RETREAT, ali za razliku od rejdova ili GW, ovde je to "pucanje sebi u nogu". Zato: NO RETREAT, braćo!

Jedna od najzanimljivijih specijalnih misija je u fazi 3, na južnoj teritoriji (Field Generator) za koju se dobijaju šardovi Rebel Officer-ke Leie Organe. Za tu misiju su neophodni likovi: Captain Han Solo na 5* i Hoth Rebel Soldier na 5*.

Druga specijalna misija nalazi se na centralnoj teritoriji u fazi 5 (Snowfields) i za nju je potreban Commander Luke Skywalker na 6*. Nagrade je 10 Guild Event tokena.

Treća specijalna misija nalazi se u fazi 6 na južnoj teritoriji i za nju su neophodni likovi Captain Han Solo na 7* i Rebel Officer-ke Leie Organe na 7*.

 

2. Borbene misije (combat missions)

Nakon odigranih specijalnih misija, treba videti šta se može učiniti po pitanju borbenih misija na toj istoj teritoriji. Ove misije imaju šest talasa neprijatelja i svaki talas koji pređete uvećava TP celom gildu. Neke od ovih misija su veoma teške. Borbene misije se prepoznaju po ikonici pištolja. Neke teritorije imaju samo jednu borbenu misiju, dok neke imaju po dve. Utisak je da su borbene misije na južnim teritorijama nešto lakše, bar po pitanju vrste neprijatelja protiv kojih se moramo boriti.

Borbene misije na severnim teritorijama, koje se izvode sa brodovima imaju samo 3 talasa neprijatelja. U fazama 3-5 mogu relativno lako završiti sa svega tri broda. To napominjem zato što bi ti suvišni brodovi mogli biti iskorišćeni u eskadrilama

 

3. Misije vodova (platoon missions) i misije eskadrila (squadron missions)

Za ove misije ne postoji neki poseban redosled kada ih treba igrati. Nije loše pogledati ih na početku pre nego što potrošite neke retke jedinice. Pogotovo ako mislite da možete doprineti da se popuni neki vod. Ovde nastaje prava zabuna, pa obavezno pročitajte deo oko strategije i grešaka koje smo do sada pravili.

Ovo, zapravo nisu nikakve bitke, već se sve svodi samo na raspoređivanje trupa celog gilda na 15 raspoloživih slotova u šest vodova sa određenim likovima. Jedan igrač ne može popuniti sam ceo vod, jer je maksimum kikova po misiji 10, a postoje i minimalni zahtevi u pogledu broja zvezdica koje likovi moraju imati. Misije vodova se prepoznaju po ikonici radara iznad strelica.

Uspešno kompletirane misije vodova otključavaju moćne abilitije i oružja koja se mogu koristiti kasnije na mapi od strane svih igrača. Npr. Ion Cannon (kojim možete počistiti celu fazu u borbenoj misiji) ili Planetary Shield (koji sprečava neprijatelja da on vas počisti). Prvi par vodova koji se uspešno popuni u okviru jedne misije otključava ability. Treći i četvrti vod ga dovode na nivo 2, a peti i šesti vod na nivo 3. Svaki otključan vod donosi određen broj TP. Jedinice raspoređene u nekompletirane vodove ne donose nikakve poene i predstavljaju traćenje resursa.

 

4. Razmeštnje trupa (deploy)

Zanimljivo je da je razmeštanje trupa po teritorijama, zapravo poslednji korak koji treba uraditi, iako tutorijal na početku govori drugačije. To je zato što će sve trupe, koje su učestvovale u bilo kojoj misiji, biti automatski razmeštene na tu teritoriju. A suzdržavanjem od preranog razmešanja trupa, dajete sebi fleksibilnost da nakon svaki misije promenite strategiju i optimizujete svoj učinak. Ono što preostaje, kada odigrate sve misije i popunite vodove, da sve neiskorišćene likove "spustite" na neku teritoriju. Time se dobijaju veoma velik broj TP.

O strategiji razmeštanja trupa ima više na sledećoj stranici. Jedino u prvoj fazi nema razmišljanja jer imate samo jednu teritoriju, pa treba sve baciti tamo. Isto tako na severnim teritorijama možete razmeštati samo brodove, pa opet nema mnogo razmišljanja. Ako iz bilo kog razloga želite svoje trupe podeliti 50:50 između dve teritorije, najbrži način da to učinite je da, recimo, sve neiskorišćene Light Side likove spustite na jednu teritoriju, a Dark Side likove na drugu. Dark Side likovi ne mogu učestvovati u misijama, ali se mogu spustiti na teritoriju radi dobijanja teritorijalnih poena. Razmeštanje se obavlja klikom na ikonicu sa tri bele strelice. Za razmeštanje neiskorišćenih likova imate tri bele strelice nadole, a za razmeštanje brodova tri bele strelice koje idu u desno.

 

Nagrade

Nagrade će biti jedna od onih stvari kod kojih će do punog izražaja doći autokratska moć lidera gilda. On pokreće ceo event, prema njegovom vremenu se računa vreme trajanja misija i, ono najvažnije, a lider odlučuje i o tipu nagrada koje ćemo ganjati. Biće uvedena i nova valuta Gild Event Tokeni. Oprema nivoa XI i XII i Hermit Yoda će se jedino moći platiti ovom valutom.

Svaki član gilda dobija iste nagrade, ali samo za one segmente i misije u kojima je učestvovao. Biće i neka rang lista radi stimulisanja takmičarskog duha unutar gilda.

 

Ograničenja

Svaka od faza i neke od misija na određenim teritorijama imaju ograničenja o kojima prvo treba povesti računa pre nego što se neki dragocen lik potroši na bezveznom mestu.

U svakoj fazi mogu učestvovati likovi ili brodovi sa određenim brojem zvezdica. Tako npr. u fazi 1 morate imati likove sa barem 2*. U fazi 2, sa 3*. U fazi 3 potrebni su likovi sa 4*, kao i brodovi sa 3* i 4*. Brodovi sa 3* se na toj teritoriji mogu koristiti u borbenim misijama, dok se za misije vodova moraju koristiti brodovi sa 4*. I tako redom, do faze 6, u kojoj se mogu koristiti samo likovi na 7* i brodovi sa 6* i 7*.

Neke misije, na nekim teritorijama takođe imaju posebna ograničenja. Po fazama to izgleda otprilike ovako:

Faza 1:

 1. Light Side likovi na 2*

Faza 2:

 • Light Side likovi na 3*
 • Jedna od borbenih misija zahteva Hoth Rebel Soldier-a na 3*. Ako ga nemate, ne možete igrati tu misiju, ali možete igrati preostale dve na toj teritoriji.

Faza 3:

 • Light Side likovi na 4*
 • Light i Dark Side brodovi na 3* i 4*
 • Jedna od borbenih misija zahteva Hoth Rebel Scout-a na 4*.
 • Specijalna misija, u kojoj se borimo za šardove Rebel Officer-ke Leie Organe, zahteva Hoth Rebel Soldier-a na 5* i Captain Han Solo-a na 5* (novi lik koga kupujete u Kantini).

Faza 4:

 • Light Side likovi na 5*
 • Light i Dark Side brodovi na 4* i 5*
 • Jedna od borbenih misija zahteva Hoth Rebel Soldier-a na 5*.

Faza 5:

 • Light Side likovi na 6*
 • Light i Dark Side brodovi na 5* i 6*
 • Jedna od borbenih misija zahteva Hoth Rebel Scout-a na 6*.
 • Jedna specijalna misija, koja daje bonus kredite, zahteva Commander Luke-a na 6* (za sada automatski na 7, jer drugačije nije moguće)
 • Jedna borbena misija dozvoljava upotrebu samo Phoenix likova na 6*

Faza 6:

 • Light Side likovi na 7*
 • Light i Dark Side brodovi na 6* i 7*
 • Jedna specijalna misija zahteva dva nova lika na 7*, a to su Captain Han Solo i Rebel Officer Leia Organa. Tu misiju u početku nećemo moći ni da pokrenemo, ali ćemo vremenom stvoriti uslove da se i ona igra
 • Jedna borbena misija zahteva isključivo Rogue One likove na 7* (Chirrut, Baze, Jyn, Cassian, K-2SO, Bistan, Rook, Pao, Scarif Rebel Pathfinder)
 • Jedna od borbenih misija zahteva Rebel likove na 7*

Hermit Yoda se ne zahteva nigde na mapi, ali će verovatno, kao što je napomenuto, biti koristan u areni i rejdovima, a biće ga moguće skupiti samo preko gild event kredita koji se osvajaju u TB.

Dodatno, nasumično ograničenje u svim fazama imaju bitke vodova (platoon missions). Navodno, za svaki od 6 vodova, u svakoj od misija vodova treba rasporediti nekog nasumično izabranog lika, pa ga neko iz gilda mora žrtvovati, da bi vod bio kompletan.

 

Korisni linkovi

Territory Battles Overview
Hermit Yoda Preview
Rebel Officer Leia Organa preview
Captain Han Solo preview
Territory Battles Launch this Week? Last Minute Prep Guide (video - 22:07)
Complete Territory Battles Strategy Guide with exclusive footage (video - 01:01:12)
SWGOH Version Update 9 (08-28-2017)

 

Najčešće pitanje koji je do sada postavljano je bilo "evo me, recite mi šta da radim?" U principu, bilo šta da uradite, biće odlično i nekako ćete doprineti da idemo dalje. Ali ako želimo da ostvarimo dobar rezultat i osvojimo puno nagrada, onda postoji nekoliko optimalnih strategija, koje su svakako bolje od haosa. Šta raditi zavisi najviše od toga o kojoj se fazi radi i koliko smo daleko odmakli sa osvajanjem zvezdica.

Idealno bi trebalo prvo da svoj doprinos daju slabiji igrači, pa tek onda jaci igrači da dopunjavaju i peglaju ono što nedostaje. Ali tako je u teoriji. U realnosti, svako odigra event onda kada ima vremena u toku dana. Osim toga, dobro bi bilo prvo izvideti situaciju, razmisliti, od čega ćemo svi imati najviše koristi, pa tek onda preduzeti nešto. Ovde ću izložiti kako sam ja to zamislio. U kojoj meri ćemo to ostvariti zavisi od puno okolnosti.

 

Faza 1.

Ovde nema mnogo mudrosti. Prvo uradite deploy svih trupa, pa pogledate šta stoji na raspolaganju. Ako je faza tek počela, prioritet je dobijanje prve zvezdice. Tada se koncentrišite prvo na borbene misije, pa kad njih završite pređite na misije vodova. ZAPAMTITE DOBRO: VODOVI SE POPUNJAVAJU REDOM. U ranoj fazi nemojte prelaziti na naredni vod dok u prethodnom niste dali maksimum. Bolje je staviti 10 jedinica u jedan prazan vod, nego razbacivati po 1-2 jedinice u sve prazne vodove. To je uzaludno traćenje trupa.

Ako je faza poodmakla i već imamo jednu zvezdicu, onda su apsolutan prioritet misije vodova. Batalite borbene misije i prvo žrtvujte svoje najelitnije i najređe likove raspoređujući ih po vodovima. Tek onda igrajte borbene misije. Zašto? Pa zato što smo obezbedili prelazak u sledeću fazu, a tamo će biti teže. Bez misija vodova i otključavanja specijalnih abilitija koji olakšavaju život u narednim fazama, ostvarićemo mnogo lošiji rezultat. Mnogi ove abilitije ne razumeju i nisu ih ni uočili, uglavnom zato što većinu tih oružja nismo uspeli otključati. Ali ona su tu:

 

Faza 2.

Čim ima više od jedne teritorije, tu je i dilema šta uraditi na kojoj. Ako je reč o ranoj fazi, kada još nismo puno toga ostvarili, onda treba dati podjednak doprinos na svakoj teritoriji. Prvo borbene misije, pa misije vodova i na kraju deploy svega što je ostalo. Najbolje pola/pola.

Međutim, ako ste se uključili u trenutku kada smo na jednoj teritoriji već dostigli 1*, a na drugoj još nismo, onda je logičnije da sav doprinos date na toj drugoj teritoriji, dok ne dobijemo i tamo 1*. Princip je isti. Prvo borbene misije, pa misije vodova, pa deploy.

Onog momenta kada se na obe teritorije osvoji po 1*, treba zaboraviti na borbene i specijalne misije i APSOLUNTI PRIORIET TREBA DA POSTANU MISIJE VODOVA. Dakle, ušli ste u event, vidite da smo obezbedili prelazak u narednu fazu, onda prvo ređajte trupe u MISIJE VODOVA, potom specijalne misije, pa borbene misije i na kraju deploy.

Donja slika sve ovo sumira:

 

Faze 3-6.

Ovde se pojavljuje mala komplikacija sa brodovima, ali to se može svesti na jako jednostavan rezon. Princip za severnu teritoriju sa brodovima je isti kao za fazu 1, a za centar i jug, isti kao za fazu 2.

 

Šta i dokle treba farmati? (za fanatike koji žele učestvovati u svim misijama)

 • Hoth Rebel Soldier do 5*
 • Hoth Rebel Scout do 6*
 • Phoenix likovi do 6* (minimum 5 kom.)
 • Commander Luke do 6* (za sada se otključava odmah na 7*)
 • Captain Han Solo do 7* (kada se pojavi u kantini)
 • Rebel Officer Leia Organa do 7* (dobija se za specijalnu misiju u fazi 3)
 • Rogue One likovi do 7* (minimum 5)
 • Što više Rebel likova na 7* (minimum 5)

 

U toku ovog probnog perioda napravili smo nekoliko grešaka, koje su nas omele da ostvarimo bolji rezultat nego što smo realno mogli. Dozvolite mi da ukratko ukažem na to zbog čega je do tih grešaka došlo i kako ih ubuduće izbeći.

 

1. Kako do druge * - lakše je teže

U nekim fazama se čini da je južna teritorija lakša za dostizanje 2* od centralne, ali to nije uvek slučaj. Najviše poena dobija se za borbene misije. Prema tome, tamo gde ima dve borbene misije, brže će se dostići potreban prag za drugu zvezdicu, jer će se moći osvojiti više TP.

 

2. Pogrešan tajming

Vodite računa da odluka o tome šta treba da radite zavisi od situacije koju ste zatekli u momentu kada ste ušli u event. Ako ste juče ušli na početku, a danas pri kraju faze, ono što je najbolje po vas i po gild nikako neće biti isto. Pogledajte napomene u vezi strategije po fazama, pa će vam možda biti jasnije.

 

3. Jaki igrači udaraju prvi, slabiji kasnije

Jaki igrači treba da daju doprinos tek kada je jasnije koliko toga uopšte slabiji igrači u datoj fazi mogu pokriti. Zato je optimalna strategija da prvo udare slabiji igrači, pa da se na osnovu toga, jaki igrači raspodele po teritorijama i misijama, kako bi se ostvario maksimalan učinak.

 

4. Misije vodova popunjavamo bezglavo, kao uspaničene kokoške

Vodove na određenim teritorijama treba popunjavati redom. Nikako ne stavljati po 1-2 jedinice u svaki vod i nadati se najboljem. To do sada nije funkcionisalo, pa neće ni u buduće. Ovako je pravilno odigrati, jer su resursi optimalno iskorišćeni:

A ovako to mi radimo i time apsolutno ništa ne postižemo:

Na kraju ability ostane neotključan ili bude toliko slab da nije od nekog značaja. Pri tome u svakom od nepopunjenih vodova fali drugačiji lik, koji je iskorišćen negde drugde. A mogli bismo imati ion canon koji bi bio strah i trepet neprijatelja.

Ne zaboravite da popunjavane vodova i eskadrila donosi dosta TP. Nepopunjen vod donosi 0 TP, popunjen donosi mnogo. Pri tome, vodovi 5 i 6 veoma često donose više TP od vodova 1-4. Ako postoji mogućnost i realna šansa, treba razmisliti da se prvo popune ti vodovi:

 

4. Popunjavamo vodove i eskadrile koje nikada nećemo završiti

Ovo je posebno izraženo kod eskadrila, jer smo sa likovima još kakvi-takvi. Ako otvorite eskadrilu i ugledate nešto ovako:

Nemojte ni počinjati sa popunjavanjem. Niko u našem gildu nema ove brodova (ili ih nema na dovoljno zvezdica), zato što nema gde da se farmaju. Čemu onda dodavanje ijedne jedine jedinice u tu eksadrilu, kada bi se mogle iskoristiti u bar još dve druge koje stoje poluprazne ili kao pojačanja (rezerva) u borbenim misijama?

 

U igricu su uvedena tri nova lika:

1. Hermit Yoda


Previše sličan Grand Master Yodi, kojim ionako nisam oduševljen. Ipak imaće mnogo više jedinstvenih abilitija od kojih će neki posebno biti korisni u rejdovima, poput "Yoda Escapes" koji ga spašava iz praktično izgubljene bitke. Više možete pronaći ovde.


Lakoća farmanja: 3/10
Gde farmati: Guild Event Shop za novu gild event valutu
Korisnost: 5/10 (dobar samo u Jedi timu)
Primena: sve faze Tenk i Rankor rejdova

 

2. Rebel Officer Leia Organa

Ova verzija princeze Leie je solidan lider koji nanosi ozbiljnu štetu. Ako ste mislili da su trostruki rafali od Rey ili Princeze Leie bili moćni, šta kažete na to da Leia Organa u jednom potezu može opaliti do 10 puta na istog neprijatelja koristeći običan napad? To je ravno Nihilusovom smrtonosnom udaru. A na posebnom abilitiju poliva baražno po svim neprijateljima 6 puta!? Ipak, ima jedno ozibljno ograničenje. Njen moćni abiliti ima sulud cooldown (14-16), što je čini neupotrebljivom u areni i gw bitkama. Drugi problem je što su onako seksi glumicu, koja je igra u filmu, prikazali kao malu prčvastu nabildovanu ukrajinku sa ozbiljnim hormonalnim poremećajem. Više imate na ovom linku.


Lakoća farmanja: 0/10 (trebaće meseci i meseci)
Gde farmati: Territory Battles -> Phase 3 -> South Territory -> Special Mission
Korisnost: 5/10 (cooldown=16, WTF!?)
Primena: Territory Battles, sve faze Tenk rejda (uopšte tamo gde bitke dugo traju)

 

3. Captain Han SoloPo mojoj proceni najmoćniji lik do sada. Oživljava (Rebele na 50%), zamrzava protivnike na 2 kruga, automatski leči sebe i druge Rebel likove + još mnogo toga. U kombinaciji sa Malibusom ili Generalom Kenobijem, deluje praktično neuništiv. Posebno koristan u areni i u TB. Najveći minus mu je što je jako ružno obučen. Detaljne informacije o ovom liku možete pronaći npr. ovde.

Lakoća farmanja: 9/10 (ako se izuzme da je namešteno da baš na tom nodu daje malo šardova ne biste li potrošili malo para na onaj bundle pack)
Gde farmati: Kantina -> nod 7-D
Korisnost: 9/10 (najbolji je uz Rebel tim)
Primena: Arena, Galactic War, Territory Battles, prva faza Tenk rejda